#Știri imobiliare

Actele necesare pentru un contract de vânzare-cumpărare de casă și modul de obținere a unui dosar complet

Actele necesare pentru un contract de vânzare-cumpărare

Pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare a unei case, este necesar să aveți următoarele acte:

  1. Descrierea proprietății: În contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie incluse detalii despre bunul imobil, cum ar fi adresa exactă, numărul de camere, suprafața și numărul cadastral. Aceste informații sunt esențiale pentru identificarea și descrierea proprietății.
  2. Originea proprietății: Contractul trebuie să menționeze cum s-a dobândit apartamentul/casa, fie prin cumpărare, donație sau moștenire. Această informație este importantă pentru a stabili dreptul de proprietate al vânzătorului.
  3. Prețul de vânzare: Contractul trebuie să specifice prețul cu care se vinde proprietatea. Aceasta este suma de bani pe care cumpărătorul o plătește vânzătorului în schimbul transferului dreptului de proprietate.
  4. Termenii și condițiile tranzacției: Părțile implicate (vânzătorul și cumpărătorul) trebuie să discute și să negocieze termenii și condițiile tranzacției. Acestea includ, de exemplu, prețul de vânzare, termenii de plată, data de predare a proprietății și clauzele de inspecție.

Pentru a obține un dosar complet în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, urmați acești pași:

  1. Redactarea contractului: Un avocat sau un notar poate fi implicat în redactarea contractului de vânzare-cumpărare. Contractul trebuie să includă informații despre părți, descrierea proprietății, prețul de vânzare, condiții și termene, drepturile și obligațiile fiecărei părți și orice alte clauze specifice.
  2. Revizuirea și negocierea contractului: Ambele părți trebuie să revizuiască contractul și să se asigure că sunt de acord cu toate clauzele. Dacă sunt necesare modificări sau negocieri suplimentare, acestea trebuie abordate în această etapă. Este important să se acorde atenție detaliilor legate de transferul de proprietate, taxele și impozitele, inspecțiile casei și alte cerințe specifice.
  3. Semnarea contractului: După finalizarea contractului și rezolvarea tuturor aspectelor, părțile vor semna contractul în fața unui notar. Semnarea confirmă acordul ambelor părți și angajamentul de a respecta termenii și condițiile stabilite.
  4. Îndeplinirea condițiilor contractuale: În funcție de termenii contractului, pot exista condiții care trebuie îndeplinite înainte de încheierea finală a tranzacției. Acestea pot include inspecții suplimentare ale casei, obținerea unor aprobări sau finanțare suplimentară. Părțile trebuie să coopereze pentru a asigura îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale.
  5. Finalizarea tranzacției: După îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale, urmează încheierea finală a tranzacției. Acest lucru poate implica schimbul de bani, semnarea actelor de transfer a proprietății și înregistrarea tranzacției la autoritățile competente, precum și plata impozitului pentru noul proprietar.

Pentru a te asigura că toate aspectele legale sunt respectate în procesul de vânzare-cumpărare a unei case și pentru a-ți proteja drepturile și interesele, este întotdeauna recomandat să consulți un avocat specializat sau un notar.

În cazul unui contract de vânzare-cumpărare între părinți și copii, numiți și contract de donație, este important să fie respectate aceleași etape și să se obțină un dosar complet. Există cazuri în care astfel de contracte pot fi atacate în instanță, de aceea este esențial să se respecte toate prevederile legale și să se acorde atenție detaliilor în redactarea contractului.

Costurile legate de actele de vânzare-cumpărare pot varia în funcție de prețul apartamentului și de alte aspecte. Pentru a obține informații exacte privind costurile, se recomandă contactarea unui notar care poate oferi un calcul corect și complet, având în vedere particularitățile fiecărei tranzacții.

Nu există o sumă minimă stabilită de lege care să fie menționată în contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil. Totuși, în unele situații se poate realiza un precontract înainte de finalizarea tranzacției.

Pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare de casă, veți avea nevoie de anumite acte, printre care actele de identitate ale părților implicate (cumpărător și vânzător), actul de proprietate asupra imobilului, certificatul fiscal, documente legate de cadastru și intabulare, extrasul de carte funciară, certificatul de performanță energetică, adeverința eliberată de la asociația de proprietari și ultimele facturi ale utilităților.

Pentru a cunoaște în detaliu costurile și actele specifice tranzacției, se recomandă consultarea unui notar sau avocat specializat în domeniu. Există și calculatoare online de taxe notariale care pot oferi o simulare a costurilor implicate într-un contract de vânzare-cumpărare de casă.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *